X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سرخ
صلح تنها راه نجاته
شنبه 6 تیر‌ماه سال 1388 ساعت 07:17 ب.ظ

باید که برخیزید 

صدا آمد 

صدا را هیچ کس نشنید 

 

صدا را هر کسی بشنید  

با خود گفت 

نباید خواست 

نباید کرد 

نباید رفت 

نباید خاست 

 

همه درگیر با خود  

با صدای خود 

همه تبعیدیان بودند  

دور از خود 

 

صدا آمد  

بیاندیشید  

همه تبعیدیان دیدند 

که اندیشه سرش بر دار 

قرآن خواند 

به آوازی که فهم هیچ  

تبعیدی نمی گنجید 

 

همه گفتند: 

نباید دید 

نباید شد 

نباید خواست 

نباید خاست 

به زیر پل نباید خفت 

سقوط از برج نباید کرد 

 

هجومی از صدا آمد 

همه تبعیدیان بر گوش برده دست 

صدا می گفت با دلهای تبعیدی 

به شوق آیید 

از این دنیای مکاره  

فرو پوشید چشمان را 

خطاها را ببخشایید 

فکر را آزاد گردانید 

ز بند دیو های کاخ بنشسته  

برون آیید 

تمام شیشه های عمر بر گیرید 

به سنگ سخت بشکانید 

خیال خستگان را شاد گردانید 

 

صدا می آمد و می رفت 

همه تبعیدیان گریان و در دستان خود بگرفته سرشان را 

همه با خویش 

با آواز پنهانی 

صدا دادند 

 

توان جنگ دیوان را نمی بینیم اندر خویش 

و شیشه های عمر دیو را  

در قلب خود جا داده ایم اکنون 

و این دنیای مکاره به خنجر های خود 

چشمان ما برده است 

به ذهن ما نشسته قفل 

 

خدایا قفل ها بگشا 

بگرادان چشممان بینا 

شکان قلبانمان دیویست 

رهامان کن از این تبعید 

با ما گفتگویی کن. 

 

 ---------------

حق یارویاور حق 

 با تقدیم احترام به کروبی عزیز 

سلام خدا